DITFi vs Fizmati 3

24. martā notiks nebijis pasākums – tiksies abu lielāko Latvijas universitāšu (Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU)) uz datorzinībām (LU Fizikas un Matemātikas fakultāte un RTU Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģijas) tendēto fakultāšu pašpārvaldes, lai kopīgi spriestu par iespējamo sadarbību un nospraustu tuvākos nākotnes mērķus.

Līdz šim RTU DITFi un LU Fizmati paguvuši ar acs kaktiņu papētīt katras augstskolas studiju, mācībspēku, tradīciju un pašpārvalžu organizēšanas lauciņus, kā arī salīdzinājuši Ziemassvētku balles organizēšanu, veidojot kopīgas publikācijas par šo tēmu.

Lai turpinātu iesākto, 24.martā DITFi un Fizmati tiksies seminārā atpūtas kompleksā “Saules kalns”, ar mērķi iepazīties un apspriest nākošo kopprojektu organizēšanu. Katras augstskolas pašpārvalde prezentēs savu fakultāti un pašpārvaldi, lai dalītos pieredzē un viena no otras pārņemtu labākos paņēmienus sasāpējušo problēmu (finansu piesaiste, informācijas un tradīciju nodošana “no paaudzes paaudzē”, pašmotivācija, jauno dalībnieku piesaiste u.c.) risināšanā.

Semināra laikā tiks izstrādāti virzieni un jomas, kurās DITFu un Fizmatu pašpārvaldes virzīs sadarbību, lai veidotu izglītojošus, izklaidējošus un saliedējošus pasākumus abu fakultāšu studentiem. Mērķis ir sadarboties līdz tiks noorganizēts pasākums visas Latvijas mērogā! Kā vienmēr, ar mums morāli kopā būs SIA „COCA-COLA HBC Latvija”, kas mūs atbalsta un veldzē slāpes ar atspirdzinošajiem dzērieniem.

Pasākumi, kas apvieno dažādu augstskolu līdzīgās nozarēs studējošos, ar neformālās izglītības metožu palīdzību ļauj studentiem apjaust savas augstskolas studiju programmas plusus un mīnusus. Tādējādi tiek attīstīta studiju kvalitāte. „DITFi vs Fizmati 3” seminārs veicinās ideju un pieredzes apmaiņu starp studentiem, kas ļaus paaugstināt topošo IT speciālistu profesionalitāti.