Sākusies pieteikšanās RTU Studentu biznesa inkubatora pakalpojumu saņemšanai

Sveiki! Ir radusas dazas kludas saja raxta + nebija istais nolikums. Tagad sis ir pareizasi variants :)

Lietas, kas jaizlabo – gads pasa sakuma un tagad ir pievienots istais nolikums.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras centrs un RTU Studentu parlaments jau trešo gadu aicina iesniegt RTU studentu un absolventu biznesa ideju pieteikumus, lai konkursa kārtībā labākās idejas atlasītu īstenošanai RTU Studentu biznesa inkubatorā.Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 16. janvāris, plkst. 17. Pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT, naudas plūsmas un algas aprēķina forma atrodama  ŠEIT un RTU Studentu biznesa inkubatora nolikums atrodams ŠEIT. RTU Karjeras centra konsultācijas par pieteikumu noformēšanu:karjera@rtu.lv vai pa tālruni  67089025. Šogad tiek piedāvāta lieliska iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām projekta pieteikumu sastādīšanā pie speciālistiem no AS «Swedbank». Izmanto iespēju un piesakies, rakstot e-pastu uz: karjera@rtu.lv.

Pretendēt uz inkubatora pakalpojumu saņemšanu var tie RTU studenti, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, kā arī tie RTU absolventi, kuri RTU absolvējuši pēdējo trīs gadu laikā, iegūstot vismaz pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, un citu Latvijas augstskolu studenti, apvienojoties vienā komandā ar RTU studentiem vai absolventiem. Pieteikties inkubatora pakalpojumu saņemšanai var gan individuāli, gan grupās (līdz 5 cilvēkiem).

Iecerēts, ka biznesa ideju atlase RTU noritēs vairākās kārtās. Augstāku novērtējumu paredzēts piešķirt tām biznesa idejām, kurās akcents tiks likts uz ražošanu, nevis pakalpojumu sniegšanu.

Tiks izvēlētas piecas labākās, konkurētspējīgākās biznesa idejas, kuru autori gada garumā varēs saņemt inkubatora atbalstu ideju īstenošanai: aprīkotas telpas, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas, nozares ekspertu konsultācijas produktu tehnoloģiju pilnveidē, mentoru pakalpojumus u. c.

Papildus RTU Studentu biznesa inkubatora piedāvātajām privilēģijām Studentu biznesa inkubatora ideju konkursā uzvarējušo ideju autoriem būs iespēja iegūt AS «Swedbank» vienreizējo naudas balvu: 1. vietai – 500 LVL, 2. vietai – 250 LVL, 3. vietai – 150 LVL.

Inkubatora dalībniekiem sadarbībā ar AS «Swedbank» būs iespēja saņemt arī konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanā, uzņēmuma finanšu un mārketinga plānošanā u.c.

RTU mērķis ir atbalstīt RTU studentu un absolventu radošu, inovatīvu un konkurētspējīgu tehniskās nozares biznesa ideju īstenošanu, kā arī motivēt jauniešus uzņēmējdarbības sākšanai.

RTU Studentu biznesa inkubators atrodas Rīgā, Pulka ielā 3/3, RTU Zinātnes un tehnoloģiju parka teritorijā.

RTU Studentu biznesa inkubatora projektu īsteno RTU Karjeras centrs sadarbībā ar AS «Swedbank»  un biedrību «Līdere».