DITFSP vēlēšanas

P1013346Sveiks dārgais student!

Otrdien 14. maijā DITF studentu pašpārvaldē norisinājās amatu vēlēšanas. Tika ievēlēti jauni virziena vadītāji, kā arī pie organizācijas grožiem nokļuvis jauns vadītājs.

Jaunievēlētās DITF SP Valdes sastāvs:

Vadītājs – Sandijs Liepiņš

Vadītāja vietnieks – Kaspars Poplavskis

Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja – Aija Kraševska

Arējo sakaru virziena vadītajs – Kristaps Mieriņš

Mājas lapas redaktors – Kristaps Mieriņš

Kultūras virziena vadītāja – Laura Klusa

Sporta virziena vadītājs – Aigars Zumbergs

Iekšējā virziena vadītājs- Kaspars Poplavskis

Finansu un Studiju virzienos netika saņemts neviens kandidātu pieteikums, tāpēc tika nolemts, ka līdz brīdim, kad šajos virzienos tiks ievēlēti jauni vadītāji, tos turpinās vadīt iepriekšējie virzienu vadītāji.

Mainījās arī DIT fakultātes augstākās lēmējinstitūcijas studentu pārstāvju sastāvs. Turpmāk studentus fakultātes Domē pārstāvēs arī Reinis Znotiņš un Kaspars Poplavskis.

Sveicam visus ievēlētos biedrus un ceram, ka tiem netrūks vēlmes un enerģijas strādāt DITFijas labā.

Vari apskatīt jauno vadītāju darbību jau 28.maijā plkst. 16:00, meža ielā 1/3,   DITF SP sēdes laikā.

 

Veiksmīgu sesiju vēlot,

DITF SP