Konkurss “Caur IT aci”

Foto un datorgrafikas darbu konkursa „Caur IT aci” mērķis ir atspoguļot IT zinātni mākslā, izmantojot foto un datorgrafikas tehniskos līdzekļus.

Tiek atklāts konkurss „DITF šķērsgriezumā” ietvaros. Ikvienam studējošajam tiek dota iespēja demonstrēt ne tikai savas prasmes fotogrāfiju un īsfilmu radīšanā, bet arī fantāzijas lidojumu, ļaujot idejām atspoguļoties datorizēti apstrādātos darbos. Vislabākās fotogrāfijas un īsfilmas tiks apbalvotas – galveno balvu nodrošina AS Exigen Services Latvia.

Konkursa noteikumi:

Tiek gaidītas digitālās vai ar datorgrafiku apstrādātās fotogrāfijas vai īsfilmas wmv formātā, garumā līdz 10 min.

Izmantojamā tehnika –  Fotokamera, videokamera, attēlu apstrādes programmas.

Piedāvātie temati (iespējamas radošas variācijas):

 1. (DITF) Students Šķērsgriezumā ;
 2. DITF caur paaudzēm;
 3. Mana pele neēd sieru;
 4. Pilsētas sirdspuksti;

Iesūtīšana: No 9. februāra līdz 5. martam plkst. 23.59;

Darbus iesūtīt  caurITaci@ditfi.lv norādot savu vārdu, uzvārdu, fakultāti, kursu un grupu, studenta apliecības numuru, kā arī kontaktinformāciju

Konkursa noteikumi:

 1. Piedalīties drīkst jebkurš RTU students, izņemot organizatorus;
 2. Darbi tiks ievietoti DITF SP sociālo portālu kontos , kur  no 9.marta  līdz 18. marta plkst. 23:29 notiks balsošana par studentu simpātijas darbu;
 3. Foto materiālus drīkst iesniegt gan digitālā formātā ar neierobežotu darbu skaitu, taču var tikt apbalvots tikai VIENS no visiem iesūtītajiem;
 4. Īsfilmas var tikt iesūtītas par jebkuru tēmu, bet specbalvu iegūs tā īsfilma, kura būs vistuvāk saistīta ar IT nozari;
 5. Iesniegtajiem darbiem jābūt oriģināldarbiem un tapušiem ne ātrāk kā 12 mēnešus jeb 365 dienas pirms konkursa izsludināšanas datuma (2015. gada 9. februāra).
 6. Darbi nedrīkst būt pornogrāfiska, vardarbīga un rasu naidu kurinoša, kā arī pret pastāvošo valsts iekārtu vērsta rakstura vai politisko reklāmu saturoši.
 7. Konkursā tiek pieņemtas gan ar grafiskiem redaktoriem (piemēram, Photoshop) apstrādātas, gan neapstrādātas fotogrāfijas, kuras tiks vērtētas divās atsevišķās kategorijās.
 8. DITF SP ir tiesīgi pēc konkursa izmantot iesūtītos darbus, ievietojot tos mājaslapā, izliekot izstādēs un tie tiks publicēti sociālajos tīklos. Labākie darbi tiks izstādīti RTU DITF.

Sīkāku informāciju meklē konkursa nolikumā.