Mūsu uzdevums


Mūsu uzdevums ir veidot pēc iespējas labāku studiju vidi,
gan iesaistoties studiju vides uzlabošanā,
gan veidojot saistošus pasākumus, gan izglītojošus, gan izklaidējošus.
Taču pats galvenais mūsu uzdevums ir aizstāvēt DITF studentu viedokli un intereses!

Pārstavniecība


Mēs pārstāvam studentus dažādās RTU institūcijās:

DITF SP galvenie virzieni:


Pašpārvaldes vadītājs:

Vadītājs ir tas, kurš vada pašpārvaldi.
Viņa uzdevums ir nodrošināt, ka DITF SP virzieni darbojas tā kā tiem vajadzētu,
pārstāv studentu intereses DITF Domē, RTU SP Kopsapulcē un citās iestādēs.

Pašpārvaldes vadītāja vietnieks:

Aizvieto DITF SP vadītāju viņa prombūtnes laikā,
palīdz DITF SP vadītājam koordinēt studentu pašpārvaldes darbību.

Studiju virziens:

Izstrādā un aktualizē priekšlikumus kā uzlabot studiju kvalitāti.
Pārstāv studentu intereses studiju procesā un lēmējinstitūcijās.
Nodarbojas ar padomnieku, grupu vecāko un mentoru koordinēšanu.
Organizē pasākumus, kas ir saistīti ar IT jomu vai mācību procesu uzlabošanu.

Projektu vadības virziens:

Nodrošina kvalitatīvu projektu un pasākumu veidošanu.

IT lietu virziens:

DITF SP kreativitātes eksplozija.
Nodarbojas ar infromacijas nodošanu studentiem,
plakatu veidošanu pasakumiem un šizo idejam ka padarīt ikdienu interesantaku.
Ka arī uztur FSP mājaslapu, datoru un arhivu.

Ja TEV nav vienalga par saviem līdzgaitniekiem , tad TU esi viens no mums! Nāc un pievienojies!

Mēs atrodamies Rīgā, Sētas ielā 1, 205. vai 203. kabinetā.

e-mail: info@ditfi.lv