MŪSU UZDEVUMS

Mūsu uzdevums ir veidot pēc iespējas labāku studiju vidi:

 • Iesaistoties studiju vides uzlabošanā
 • Veidojot saistošus pasākumus (gan izglītojošus, gan izklaidējošus)

Taču pats galvenais mūsu uzdevums ir aizstāvēt DITF studentu viedokli un intereses!

PĀRSTAVNIECĪBA

Mēs pārstāvam studentus dažādās RTU institūcijās:

 • DITF Domē
 • DITF Stipendiju sadalīšanas komisijā
 • RTU Studentu Parlamentā
 • RTU Senātā
 • Akadēmiskajā sapulcē

PAŠPĀRVALDES VADĪTĀJS

 • Vadītājs ir tas, kurš vada pašpārvaldi.
 • Viņa uzdevums ir nodrošināt, ka DITF SP virzieni darbojas tā kā tiem vajadzētu.
 • Pārstāv studentu intereses DITF Domē, RTU SP Kopsapulcē un citās iestādēs.

PAŠPĀRVALDES VADĪTĀJA VIETNIEKS

 • Aizvieto DITF SP vadītāju viņa prombūtnes laikā.
 • Palīdz DITF SP vadītājam koordinēt studentu pašpārvaldes darbību.

STUDIJU VIRZIENS

 • Izstrādā un aktualizē priekšlikumus kā uzlabot studiju kvalitāti.
 • Pārstāv studentu intereses studiju procesā un lēmējinstitūcijās.
 • Nodarbojas ar padomnieku, grupu vecāko un mentoru koordinēšanu.
 • Organizē pasākumus, kas ir saistīti ar IT jomu vai mācību procesu uzlabošanu.

PROJEKTU VADĪBAS VIRZIENS

 • Nodrošina kvalitatīvu projektu un pasākumu veidošanu.
 • Plāno, motivē un organizē ka izklaidējošus, ta arī izglītojošus pasākumus studentiem, kuros var iesaistīties ikviens gan kā dalībnieks , gan kā pasākuma veidotājs.
 • Uzklausa studentu idejas par interesējošiem projektiem un pasākumiem.

IT LIETU VIRZIENS

 • DITF SP kreativitātes eksplozija.
 • Nodarbojas ar infromacijas nodošanu studentiem.
 • Plakatu veidošanu pasakumiem.
 • Šizo idejam ka padarīt ikdienu interesantaku.

Ka arī uztur FSP mājaslapu, datoru un arhivu.

Ir kas sakams?

Ir jautajums vai ieteikums? Varbūt sadarbības piedavajums? Pado mums ziņu un mēs sazināsimies ar tevim.

Rakstīt ziņu