MŪSU UZDEVUMS

Mūsu uzdevums ir veidot pēc iespējas labāku studiju vidi:

  • Iesaistoties studiju vides uzlabošanā
  • Veidojot saistošus pasākumus (gan izglītojošus, gan izklaidējošus)

Taču pats galvenais mūsu uzdevums ir aizstāvēt DITF studentu viedokli un intereses!


PĀRSTAVNIECĪBA

Mēs pārstāvam studentus dažādās RTU institūcijās:

  • DITF Domē
  • DITF Stipendiju sadalīšanas komisijā
  • RTU Studentu Parlamentā
  • RTU Senātā
  • Akadēmiskajā sapulcē

Mūsu kārtības rullis:  spied šeit!


PAŠPĀRVALDES VADĪTĀJS

Galvenais DITF SP pārstāvis

Viņa uzdevums ir nodrošināt, ka DITF SP virzieni darbojas, kā paredzēts. Pārstāv studentu intereses DITF Domē, RTU SP Kopsapulcē un citās institūcijās.


PAŠPĀRVALDES VADĪTĀJA VIETNIEKS

Aizvieto DITF SP vadītāju viņa prombūtnes laikā. Palīdz DITF SP vadītājam koordinēt studentu pašpārvaldes darbību.


STUDIJU VIRZIENS

Izstrāda un aktualizē priekšlikumus, kā uzlabot studiju kvalitāti.
Pārstāv studentu intereses studiju procesā un lēmējinstitūcijās.
Nodarbojas ar padomnieku, grupu vecāko un mentoru koordinešanu.
Organizē pasākumus, kas ir saistīti ar IT jomu vai mācību procesu uzlabošanu.


PROJEKTU VADĪBAS VIRZIENS

Nodrošina kvalitatīvu projektu un pasākumu veidošanu.
Plāno un organizē kā izklaidējošus, tā arī izglītojošus pasākumus studentiem, kuros var iesaistīties ikviens – gan kā dalībnieks, gan kā pasākuma organizētājs.
Uzklausa studentu idejas par interesējošiem projektiem un pasākumiem.


SABIEDRISKO ATTIECĪBU VIRZIENS

DITF SP kreativitātes eksplozija.
Nodarbojas ar informācijas nodošanu studentiem, kā arī plakātu veidošanu pasakumiem.
Ģenerē trakas un interesantas idejas, kas padara ikdienu interesantāku!
Uztur DITF SP mājaslapu, datoru un arhīvu.


FINANŠU VIRZIENS

Nodarbojas ar pašpārvaldes nepieciešamo finanšu uzkaiti un sadalījumu pasākumu organizēšanas nolūkos.


VĒLIES SAZINĀTIES AR MUMS?

Ir jautājums vai ieteikums? Varbūt sadarbības piedāvājums? Padod mums ziņu un mēs sazināsimies ar tevi!