Pašpārvaldes vadītājs

Vadītāja vietnieks

Projektu vadības virziena vadītājs

Anna Luīze Blodone

anna.blodone@ditfi.lv

25983291

Studiju virziena vadītājs

Mārtiņš Būmanis

martins.bumanis@ditfi.lv

29212030

IT virziena vadītājs