EESTEC

eestec

EESTEC (The Electrical Engineering STudents European assoCiation) ir starptautiska, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, kas sapulcina studentus no tādām radniecīgām nozarēm kā enerģētika, datorzinātne un telekomunikācija. Šī organizācija tika dibināta 1986.gadā Eidenhovenā, Nīderlandē. Šobrīd organizācijas sastāvā ir 39 LC (Local Comitee), kas ir lokālās EECTEC nodaļas katrā no 21 valstīm, un ir vairāk nekā 1700 biedri. Vairāk par EESTEC var uzzināt apmeklējot mājas lapu: www.eestec.net

EESTEC mērķis ir veicināt, izveidot un attīstīt starptautiskos kontaktus un apmainīties ar idejām starp enerģētikas un datorzinātnes studentiem. Organizācijas aktivitātes balstās uz prasmēm, entuziasmu, atklātumu un biedru brīvprātību, kā arī nodarbojas ar biedru profesionālās izaugsmes attīstību un tehnisko zināšanu uzlabošanu.

Mērķis tiek sasniegts caur aktivitātēm, kuras var tikt iedalītas:

Semināri (Workshops)

Semināri ir galvenās EESTEC aktivitātes. Parasti semināri ilgst aptuveni vienu nedēļu kādā no EESTEC dalībvalstīm, kuras laikā ir vairākas lekcijas un praktiski uzdevumi, ko pasniedz lektori gan no dažādām Eiropas universitātēm, gan no uzņēmumiem. Semināru tēmas ir par jaunākajām enerģētikas un datorzinātnes tehnoloģijām un tendencēm vai arī par dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanu. Šajos semināros tiek organizētas arī ekskursijas un dažādas sociālās aktivitātes. Tā ir lieliska iespēja uzlabot profesionālās iemaņas starptautiskā vidē. Turklāt, pašam ir jāsedz tikai ceļa izdevumi līdz norises vietai, jo uzturēšanās, ēdināšanas izmaksas un vietējā transporta izmaksas sedz organizatori.

Apmaiņas (Exchange)

Šajās kultūras apmaiņās studenti no dažādām valstīm apciemo kādu EESTEC lokālo komiteju (LC), lai iepazītos un iemācītos par citas valsts kultūru un tradīcijām. Apmaiņu gaitā studenti dalās ar savām idejām un pieredzi ar radniecīgas nozares studentiem.

Kongress (Congress)

Kongress ir ikgadējā EESTEC sapulce, kas norisinās kādā no lokālajām komitejām (LC). Šajā kongresā piedalās vairāk nekā 150 enerģētikas un datorzinātnes studenti, kas diskutē ar valdi un visām lokālajām komitejām par EESTEC vadlīnijām nākošajam gadam, kā arī tiek ievēlēta jaunā valde. Paralēli tiek organizēti arī semināri un treniņi.

 

Stažēšanās (Intership)

Tā kā EESTEC organizācija ir starptautiska un tai ir vairāki starptautiski partneri, tad viena no organizācijas aktivitātēm ir biedru stažēšanās programmas. Tā ir iespēja iziet praksi kādā no starptautiskiem un lieliem uzņēmumiem, kā arī pozitīvas sadarbības gadījumā iegūt augsti apmaksātu darbu savā nozarē.

Treniņš (Training)

Lai būtu labs speciālists ir nepieciešamas ne tikai tehniskās prasmes, bet arī citas iemaņas, kā laika plānošana, cilvēku vadīšana, projektu vadīšana, prezentācijas prasmes, komandas veidošana utt. Tāpēc EESTEC ir izveidojis treniņu programmu, kurā tiek apmācīti jaunie treneri, lai tie varētu vadīt līdzīgus seminārus vietējos un starptautiskos pasākumos.

Leave a Reply