Konkurss studentiem „Speciālo vides uzdevumu vienība. Izglāb Burtnieku ezeru”

EzersVides risinājumu institūts (VRI), vēloties attīstīt un izaicināt Latvijas studentu radošo un zinātnisko potenciālu, aicina visdažādāko nozaru studentus sadarboties, izveidojot speciālo vides uzdevumu vienības un apliecināt sevi vides problēmu risināšanā, un iegūt naudas balvu (kopējais balvu fonds 3000Ls).

 

Pētījumu konkursa mērķi ir:

  1. Veicināt starpnozaru studentu sadarbību konkrētas vides problēmas risināšanā;
  2. Rosināt studentus meklēt netradicionālus, pielietojamus, zinātniski pamatotus risinājumus vides jomā;
  3. Veicināt studentu izpratni par pielietojamās pētniecības un starpnozaru sadarbības nozīmi un nepieciešamību Latvijā;

 

Šī gada ideju konkursa darba uzdevums ir sniegt risinājumus Burtnieku ezera ekosistēmas funkciju problēmām. Idejas tiks vērtētas pēc tādiem kritējiem kā oriģinalitāte, inovācijas, radošā vērtība, veikto aprēķinu precizitāte un pamatotība ,un iespējamais praktiskais pielietojums ezera apsaimniekošanā.

 

Konkursā ir aicināta piedalīties personu grupa, veidojot savu ‘Speciālo vides uzdevumu vienību’, kas sastāv no vismaz 4 dažādu dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu vai ekonomikas nozaru studentiem.

 

Idejas jāiesniedz līdz 2011. gada 27. maijam (pasta zīmogs) plkst. 17:00.

 

Konkursa balvu fonds:

  1. vieta – 2000Ls
  2. vieta – 600Ls
  3. vieta – 400Ls

Konkursa nolikums un sīkāka informācija Vides risinājumu institūta mājas lapā

www.videsinstituts.lv sadaļā Ideju konkurss

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” ir zinātniska institūcija, kas nodarbojas ar lietišķo pētniecību, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu par moderno informācijas tehnoloģiju, īpaši uz aviācijas platformām (lidmašīnām) balstītu attālās izpētes iekārtu pielietošanu vides resursu izpētes un apsaimniekošanas jautājumu risināšanai. Institūta uzdevums ir veicināt dažādu nozaru topošo speciālistu ieinteresētību pielietojamu, zinātnisku pētījumu veikšanā.

Kontaktinformācija: Inese Vilciņa, inese.vilcina[at]videsinstituts.lv , 26389881