Accenture Bootcamp

Time to apply!
Accenture Latvia Courses are free, intensive trainings with a mix of workshops, self study and hands on practical experience. And, most important, they are free! The courses (e.g. Java, .NET, SAP, or Project Management) are from 2-4 weeks long.
Successful candidates (who pass the course) will receive a certificate acknowledging their achievement and will be offered a programmer position at Accenture Latvia.

All you need to attend Accenture Latvia Courses (depending on the preferred subject):

• Basic understanding of Programming Theory
• Basic understanding of OOP Concept
• Basic understanding of WEB technologies
• Ability to write simple SQL statements
• Familiarity at least with one programming language
• Ability to communicate in English

Continue reading “Accenture Bootcamp”

DITF kopsapulce

Pirmā DITF kopsapuce!!!
Trešdien, 19.decembrī plkst. 16:00 Meža 1/3 208.kabinetā
Aicināti visi DITF studenti
Programmas galvenās ievirzes:
  • Fakultāte plāni un mērķi
  • Studentu ik semestra anketēšanas sekas/rezultāti;
  • Pasniedzēju un vadības sadarbība ar studentu pašpārvaldi;
  • AIP studiju programmu izvērtēšanas rezultāti.
Kopsapulce plānota diskusijas formā
  Ikvienam būs iespēja uzdot jautājumus mācībspēkiem un fakultātes vadībai.

RTU SP un UZVELC KREKLU piedāvā T-kreklu dizaina konkursu

RTU Studentu parlaments sadarbībā ar T-kreklu apdrukas veikalu „Uzvelc kreklu” rīko dizaina konkursu, kurā var piedalīties ikviens ar savu ideju par T-krekla dizainu.

 

Konkursa mērķis ir iegūt RTU Studentu parlamenta tēlam atbilstošu T-krekla dizainu, kas raksturo aktīvu un interesantu Rīgas Tehniskās universitātes studentu, lai pēc konkursa, sadarbojoties ar „Uzvelc kreklu” varētu to realizēt un izplatīt studentu vidū.

Continue reading “RTU SP un UZVELC KREKLU piedāvā T-kreklu dizaina konkursu”

RTU Rektora kausa izcīņa 2012./2013. studiju gadā ir sākusies

Student, sarosies, ir pienācis īstais laiks, lai noskaidrotu, kurai fakultātei maijā būs tas gods pārvest mājās sacensību galveno balvu – RTU Rektora kausu un visa nākamā gada laikā saukties par universitātes saliedētāko, sportiskāko un spēcīgāko fakultāti. Kā jau mēs visi zinām, tad 2011./2012. Studiju gadā šo tituli izcīnīja Būvniecības fakultāte un pagaidām Rektora kauss glabājas pie BF dekāna J.Smirnova, bet vai būvniekiem izdosies noturēt šo titulu, tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no Tevis! Continue reading “RTU Rektora kausa izcīņa 2012./2013. studiju gadā ir sākusies”