Notiks otrās „Latvijas Universitātes un Latvijas Mobilā Telefona Datorzinātņu dienas”

Šogad no 6. līdz 8. augustam Latvijas Universitātes (LU) sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes novadā, Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mobilo Telefonu (LMT) jau otro reizi rīko konferenci „LU un LMT Datorzinātņu dienas”. Konferences mērķis ir veicināt Latvijas augstskolu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu un pasniedzēju savstarpēju zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņu.

Datorzinātņu dienu ideja aizgūta no Igaunijas, kur divreiz gadā notiek neformālas konferences, lai sekmētu informācijas un pieredzes apmaiņu starp Tartu Universitātes un Tallinas Tehniskās universitātes zinātniekiem.
Pirmajās „LU un LMT Datorzinātņu dienās” piedalījās 65 dalībnieki no astoņām Latvijas un divām ārvalstu augstskolām. Konferencē tika pārrunātas kvantu skaitļošanas, bezvadu sensoru tīklu, satelītu novērojumu, bioinformātikas, procedurāli ģenerētās datorgrafikas, datu drošības un citas tēmas.
LU Datorikas fakultātes profesors Andris Ambainis par „LU un LMT Datorzinātņu dienām”: „Pirmās Datorzinātņu dienas bija ļoti veiksmīgas un noveda pie interesantas ideju apmaiņas starp dažādu Latvijas augstskolu pasniedzējiem un studentiem. Tāpēc mēs šogad turpināsim šo pasākumu. Konferences mērķis ir iepazīties un izdiskutēt tos pētījumus un rezultātus, kas veidojas mūsu augstskolu studentu un pasniedzēju pētnieciskā darba un eksperimentu rezultātā. Studentiem šī ir laba iespēja popularizēt savu pētījumu rezultātus un gūt praktisku uzstāšanās pieredzi. Tāpēc aicinu visu Latvijas augstskolu studentus, mācībspēkus un pētniekus pieteikt referātus un piedalīties!”
LMT vicedivzidents Ingmārs Pūķis: „Runājot par Latvijai piemērotākajiem attīstības ceļiem, parasti viens no pirmajiem tiek minēts datorzinātne un zinātne kopumā. Mums ir spēcīgi zinātnieki, ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra, tādēļ atliek vien nodot zināšanas jaunajiem speciālistiem. Diemžēl to nepietiek. Par darbinieku trūkumu šogad sūdzējušies daudzi informācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Tas piešķir «LU un LMT Datorzinātņu dienām» vēl lielāku lomu – kopīgiem spēkiem mums jāatrod veidus, kā ieinteresēt jauno paaudzi pievērsties progresīvajai profesijai”.

Reģistrēties „LU un LMT Datorzinātņu dienu” konferencei ir iespējams līdz 3.jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu konferences mājas lapā www.datorzinatnudienas.lu.lv .

Papildu informācija:
Jeļena Poļakova
Latvijas Universitātes
Datorikas fakultātes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
mob.: 26847202