Pieteikšanās Ronīšiem

UzmanibuŠogad visiem dalībniekiem ir obligāta reģistrēšanās dalībai Ronīšos! Tas nozīmē, ka ja jūs nebūsiet dalībnieku sarakstā, tad netiksiet ne pie mājiņām, nevarēsiet piedalīties nevienā no sporta veidiem un visdrīzāk nevarēsiet braukt arī kopīgajos autobusos. Piereģistrēties ir iespējams studentu pašpārvaldēs, kā arī sūtot meilu uz uldic@inbox.lv