Par parādiem

Ļoti svarīga informācija: Ir izdots rīkojums, ka pēc šīs sesijas pagarinājuma studentiem par papildus priekšmeta apgūšanu (parādiem) NAV JĀMAKSĀ!

Tas nozīmē, ka pēc 6.02 ja ir palicis vairāk kā viens parāds, taču nav vairāk kā 9 KP tad par parādiem nav jāmaksā vispār. Būs tikai jāmaksā līdz 10.05 par atļauju kārtot eksāmenu un studiju darbu 10 Ls, bet par ieskaiti 6 Ls. No 15.05 par eksāmeniem un darbiem 35 Ls, bet ieskaitēm 24 Ls.

Rīkojumu var skatīt šeit.