Ir nodibināta arodorganizācija IT speciālistiem.

Pagājušā gada 16. oktobrī tika nodibināta Informācijas tehnoloģiju darbinieku arodorganizācija (ITDA), kas darbojas Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS paspārnē. Uz doto brīdi tā ir vienīgā zināmā, aktīvā arodbiedrība/arodorganizācija, kas sevī apvieno IT nozarē strādājošos darbiniekus.

Galvenais dibināšanas iemesls bija situācijas, kurās arodbiedrības, kas apvieno biedrus pēc citiem principiem (teritoriālā, uzņēmuma, u.c.), nespēja aizstāvēt savus biedrus, kas strādā IT sfērā, konfliktsituācijās ar darba devēju, jo arodbiedrībām trūkst kompetences ar IT sfēru saistītu jautājumu risināšanā. Continue reading “Ir nodibināta arodorganizācija IT speciālistiem.”