Ēnu dienas 2009

enu-dienas-2009RTU DITF 9. aprīlī organizē Ēnu dienas, kuru laikā atbilstoši Ēnu dienu konkursa noteikumiem izvēlētajiem skolēniem būs iespēja iepazīties ar mācību procesa norisi mūsu fakultātē, piedalīties kādā no lekcijām, kā arī tikties ar studentu pašpārvaldes pārstāvjiem. Lai pieteiktos uz ēnu dienām, ir jāuzraksta eseja par tēmu “Kāpēc datorzinātne ir forša” un jāatsūta uz e-pasta adresi: inese.upite@cs.rtu.lv vai viktorija.vinogradova@cs.rtu.lv , pievienojot klāt kontaktinformāciju. Labākos eseju autorus uzaicināsim piedalīties DITF organizētajās ēnu dienās. Eseju iesniegšanas termiņš 20. marts.

Ēnu dienu plāns

12:00 – 12:30 Tikšanās ar studentu pašpārvaldes pārstāvjiem

12:30 – 14:05 Lekcijas apmeklējums kopā DITF studentiem

14:05 – 14:30 Spēkus atjaunojoša pauze

14:30 – 15:15 Ieskats mūsdienu datorzinātnē

Vēl joprojām ir iespēja pieteikt fakultātes apmeklējumu grupā, sev vēlamā laikā. Lūgums šo braucienu organizatorus savlaicīgi sazināties ar RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes pārstāvēm Inesi Upīti (inese.upite@cs.rtu.lv, 29496919) vai Viktoriju Vinogradovu (viktorija.vinogradova@cs.rtu.lv, 26380381), lai iepriekš varētu vienoties par apmeklējumu datumu un laiku.