Studenti pasniegs antibalvu savam “labvēlim”

gada labvēlisLatvijas Studentu apvienība (LSA) novembra mēnesī mājaslapā www.lsa.lv veic studentu aptauju Studentu “labvēlis”, lai noskaidrotu kura no valsts bijušajām vai esošajām amatpersonām, pēc studentu domām, ir visvairāk vainojama pie šī brīža situācijas augstākajā izglītībā. Šīs aptaujas mērķis ir norādīt “uzvarējušai” amatpersonai uz tās politisko atbildību studentu priekšā.

Jau iepriekš masu medijos ir izskanējusi informācija, ka paredzētais valsts finansējums augstākajai izglītībai 2010. gadā sasniegs 51% no 2009. gadā plānotā. Tā kā visu novembri tiek izskatīti priekšlikumi budžeta grozījumiem 2. lasījumam, LSA pasludina novembra mēnesi par protestu mēnesi, lai nepieļautu finansējuma samazinājumu.

Dažādas Latvijas augstskolas (RTU, LMA, LKuA, JVLMA u.c.) jau paudušas savu attieksmi ar protesta akcijām sakarā ar finansējuma samazinājumu, bet protesta mēnesī tiek plānotas gan visām valsts augstskolām kopīgas, gan katrai augstskolai vai fakultātei atsevišķas akcijas, par kurām sīkāka informācija vēl sekos.

Antibalvas pasniegšana studentu “labvēlim” noslēgs protesta mēnesi. Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un izmantoti arī citās LSA plānotajās protesta akcijās, kā arī par rezultātiem tiks informētas pašas aptaujā minētās amatpersonas.