DITF kopsapulce

Pirmā DITF kopsapuce!!!
Trešdien, 19.decembrī plkst. 16:00 Meža 1/3 208.kabinetā
Aicināti visi DITF studenti
Programmas galvenās ievirzes:
  • Fakultāte plāni un mērķi
  • Studentu ik semestra anketēšanas sekas/rezultāti;
  • Pasniedzēju un vadības sadarbība ar studentu pašpārvaldi;
  • AIP studiju programmu izvērtēšanas rezultāti.
Kopsapulce plānota diskusijas formā
  Ikvienam būs iespēja uzdot jautājumus mācībspēkiem un fakultātes vadībai.