Izsludina pieteikšanos RTU Studentu biznesa inkubatora pakalpojumu saņemšanai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras centrs un RTU Studentu parlaments jau ceturto gadu aicina iesniegt RTU studentu, studentu komandu un absolventu biznesa ideju pieteikumus, lai konkursa kārtībā labākās idejas atlasītu īstenošanai RTU Studentu biznesa inkubatorā. Šogad tiek piedāvāta lieliska iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām projekta pieteikumu sastādīšanā pie speciālistiem no AS «Swedbank».

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 31. janvāris, plkst. 17. Lai pieteiktos jāiesniedz pieteikuma veidlapa,naudas plūsma un visu dalībnieku CV RTU Karjeras centrā (Kaļķu ielā 1 – 202. kab.), RTU Studiju departamentā (Kaļķu ielā 1 – 208. Kab.) vai RTU Studentu parlamentā (Āzenes ielā 12, korpuss 4). RTU Studentu biznesa inkubatora nolikums atrodams mājaslapā: www.rtu.lv/karjera. RTU Karjeras centra konsultācijas par pieteikumu noformēšanu:karjera@rtu.lv vai pa tālruni 67089025. Konsultācijām pie AS «Swedbank» speciālistiem jāpiesakā, rakstot e-pastu uz: karjera@rtu.lv.

Pretendēt uz inkubatora pakalpojumu saņemšanu var tie RTU studenti, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, kā arī tie RTU absolventi, kuri RTU absolvējuši pēdējo trīs gadu laikā, iegūstot vismaz pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, un citu Latvijas augstskolu studenti, apvienojoties vienā komandā ar RTU studentiem vai absolventiem. Pieteikties inkubatora pakalpojumu saņemšanai var gan individuāli, gan grupās (līdz 5 cilvēkiem).

Iecerēts, ka biznesa ideju atlase RTU noritēs vairākās kārtās. Tiks izvēlētas labākās, konkurētspējīgākās biznesa idejas, kuru autori gada garumā varēs saņemt inkubatora atbalstu ideju īstenošanai: aprīkotas telpas, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas, nozares ekspertu konsultācijas produktu tehnoloģiju pilnveidē, mentoru pakalpojumus u. c.

Papildus RTU Studentu biznesa inkubatora piedāvātajām privilēģijām Studentu biznesa inkubatora ideju konkursā uzvarējušo ideju autoriem būs iespēja iegūt AS «Swedbank» vienreizējo naudas balvu: 1. vietai – 500 LVL, 2. vietai – 250 LVL, 3. vietai – 150 LVL.

Inkubatora dalībniekiem sadarbībā ar AS «Swedbank» būs iespēja saņemt arī konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanā, uzņēmuma finanšu un mārketinga plānošanā u.c.

RTU mērķis ir atbalstīt RTU studentu un absolventu radošu, inovatīvu un konkurētspējīgu tehniskās nozares biznesa ideju īstenošanu, kā arī motivēt jauniešus uzņēmējdarbības sākšanai.

RTU Studentu biznesa inkubators atrodas Rīgā, Pulka ielā 3/3, RTU Zinātnes un tehnoloģiju parka teritorijā.

RTU Studentu biznesa inkubatora projektu īsteno RTU Karjeras centrs sadarbībā ar AS «Swedbank». Mentorus, ekspertus un konsultantus nodrošina biedrība «Līdere», RTU Biznesa atbalsta un attīstības centrs, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte un Rīgas Hanzas Rotari klubs.

Papildu informācija:
Una Vorma
RTU Karjeras centra vadītāja
E-pasts: una.vorma@rtu.lv
Tālrunis: +371 29582221