Sākas pieteikšanās Iespējamās misijas Septītajam iesaukumam

 

I

Aicinām zinošus un mērķtiecīgus pēdējā kursa studentus un augstskolu absolventus pieteikties izglītības programmas Iespējamā misija (IM) Septītajam iesaukumam! Piedaloties programmā un strādājot par skolotāju kādā Latvijas skolā, dalībnieki iegūst unikālu pieredzi un nozīmīgu personīgo izaugsmi, kā arī veicina pozitīvas pārmaiņas izglītībā.

Piedaloties Iespējamā misijā, dalībnieki divus gadus strādā par pilna laika skolotājiem un pasniedz savai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus skolās visā Latvijā — lielākā daļa skolu atrodas ārpus Rīgas. Līdztekus darbam skolā dalībnieki piedalās intensīvās un uz pieredzi balstītās mācībās, kur apgūst mācīšanas un vadības prasmes un saņem individualizētu profesionāļu atbalstu. Līdzšinējie programmas dalībnieki atzinuši, ka skolā gūtā pieredze organizēt, motivēt un vadīt veselu klasi, lieliski attīsta stratēģisko domāšanu un orientāciju uz risinājumu. Iespējamā misija ir starptautiska tīkla Teach For All partneris, kurā apvienotas līdzīgas izglītības

organizācijas 30 pasaules valstīs, un tas programmas dalībniekiem sniedz mācību, pieredzes apmaiņas un sadarbības iespējas arī starptautiskā līmenī. Papildus skolotāja algai programma nodrošina ikmēneša mācību stipendiju.
Kopš Iespējamās misijas dibināšanas 2008. gadā, programmā ir uzņemts 91 dalībnieks. Programmai ir sava Vēstnieku kustība, un tās ietvaros 50 IM absolventi turpina īstenot programmas un savus mērķus — 40% turpina strādāt skolā par skolotājiem; 22% attīsta savas iz

glītības iniciatīvas, 18% darbojas biznesā; 8% strādā vai strādājuši IM atbalstītāju uzņēmumos — darba devēji augstu vērtē IM iegūto pieredzi un vēlas redzēt tās absolventus savu darbinieku vidū. Divi programmas absolventi kļuvuši par skolu direktoriem.

 

 

 

Lai pieteiktos IM, vispirms jāreģistrējas pieteikuma anketai piesakies.iespejamamisija.lv. Pieteikties var jebkuru specialitāšu pēdējā kursa studenti, absolventi un jaunie profesionāļi, kuri ir ieguvuši bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo izglītību. Priekšroka tiks dota pretendentiem ar sasniegumiem akadēmiskajā, sabiedriskajā vai profesionālajā darbībā un motivāciju dalībai programmā.

 

 

 

piesakies.iespejamamisija.lv atradīsiet vairāk informācijas par pieteikšanos un atlases procesu, kā arī esošo programmas da

lībnieku un absolventu pārdomas par gūto pieredzi.

 

 

 

Papildus informācijai sazinies ar Iespējamās misijas pārstāvi Rīgas Tehniskajā universitātē:

 

Linards Lapčinskis,

 

Tālr. 27435614 E-pasts: linards.lapcinskis@iespejamamisija.lv