Atklāta pieteikšanās RTU Biznesa interešu klubam «Portfelis»

Līdz 10. jūnijam ikvienam RTU studentam ir iespēja pieteikties Biznesa interešu klubam „Portfelis”. Tas ir projekts, kur pusgada garumā tiek rīkotas lekcijas ar mērķi uzzināt pēc iespējas vairāk praktisku zināšanu par dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem.

Lai kļūtu par RTU Biznesa interešu kluba «Portfelis» biedru, Tev līdz 10. jūnijam ir jāaizpilda pieteikšanās anketa.
50 motivētākajiem studentiem tiks sniegta iespēja :

• iegūt bezmaksas neformālo biznesa izglītību iedvesmojošu RTU lektoru un pazīstamu uzņēmumu pārstāvju pavadījumā;
• satikt domubiedrus;
• piedalīties neformālajos pasākumos;
• apmeklēt praktiskās nodarbības;
• saņemt RTU tālākizglītības apliecību un 2 kredītpunktus.

Plānotie lekciju laiki ir no septembra līdz decembrim trešdienu vakaros.
RTU Biznesa interešu kluba „Portfelis” nolikumu un lekciju plānu meklē RTU mājaslapā.

Sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, RTU TMF SP, A/S Swedbank, Nordic Traning International, SIA «Me & Media», …

Biznesa interešu klubs „Portfelis” norisinās kopš 2010. Gada. To organizē RTU Karjeras centrs sadarbībā ar RTU TMF SP biedriem. Tā ietvaros piedāvā gada garumā iegūt bezmaksas neformālo biznesa izglītību ar mērķi sniegt iespēju tehnisko specialitāšu studentiem apgūt uzņēmējdarbības un vadīšanas praktiskās un teorētiskās zināšanas.