Ielūgums apmeklēt studentu Foruma KUBS noslēguma semināru!

Jau šodien, 25.07. plkst. 17.30 notiks Starpaugstskolu studentu pašpārvalžu sadraudzības Foruma KUBS 8 noslēguma seminārs “Studentu pārstāvniecības problēmas – risinājumi pastāv!”, kurā dalībnieki semināra formā prezentē savus sagatavotos risinājumus, idejas.
Noslēguma seminārs norisināsies Rīgā, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1a. Pasākums ilgs pusotru stundu.

Aicinām Jūs apmeklēt šo pasākumu, kā arī nodot šo informāciju Jūsu pašpārvaldes biedriem aktīvistiem un citiem interesentiem.
Foruma dalībnieki četru dienu garumā strādāja kopa ar kompetentiem lektoriem par tādām tēmām kā motivācija, sadarbība, atbildība, prioritizēšana u.c., kas studentu pārstāvniecības organizācijās ir svarīgākie un bieži arī problemātiskākie aspekti. Dalībnieku uzdevums bija no iegūtajām zināšanām radīt jaunus, inovatīvus un studentu pārstāvniecībai atbilstošus risinājumus, ieteikumus, idejas, ko pēc foruma nodot studentu pārstāvju lietošanā.