Beidzot DITF SP Pagaidu lapa tiks nomainīta uz DITF SP Pastāvīgo lapu

Vēl tikai nedaudz un jums būs iespēja publiski apskatīt DITF pašpārvaldes aktīvistu gandrīz gadu veidoto gara darbu un šedevru www.ditfsp.rtu.lv, kas turpmāk varēs kalpot par paraugu visām topošajām mājas lapām ;)