Lepojamies: DITFu Jāni Bērziņu ievēl par RTU SP Informācijas komisijas vadītāju

Jannii Maija Studentu Parlamenta kopsapulcē tika ievēlēti komisiju vadītāji un darbinieki. Kurjera, biroja vadītāja un kasiera amatu pildīs arī turpmāk līdzšinējie darbinieki, taču RTU SP web laps admins ir DITFs Irēna Tuleiko.Savukārt uz komisijām kandidēja DITFs Jānis Bērziņš [Informācijas komisija], Elīna Indriksone [Vēlēšanu komisija], Ervīns Šķesteris [Koju komisija]. Jānis Bērziņš uzstājās ar runu, kurā pauda patiesu interesi darboties un vadīt Informācijas komisiju. Jānim tika uzdoti gana āķīgi jautājumi, taču uz visiem šiem jautājumiem viņš spēja godprātīgi atbildēt. Pēc jautājumiem varēja dzirdēt labus vārdus par Jāni no citiem parlamentāriešiem.
Galvenais uzdevums Informācijas komisijas vadītājam ir parūpēties par to, lai RTU avīzes “Jaunais Inženieris” studentu lapas būtu saturiskas un interesantas. Jānis izteica patiesu interesi un vēlmi līdzdarboties un veidot RTU SP elektronisko avīzi.
by WiiKii