Piesakies pirmajam RTU Biznesa interešu klubam «Portfelis»

RTU studentiem ir unikāla iespēja gada garumā iegūt bezmaksas neformālo biznesa izglītību. RTU Biznesa interešu kluba «Portfelis» mērķis ir sniegt iespēju tehnisko specialitāšu studentiem apgūt uzņēmējdarbības un vadīšanas praktiskās un teorētiskās zināšanas. Apmācības tiks organizētas vienu līdz divas reizes nedēļā, gada garumā apgūstot vairāk nekā 20 tēmas, kuras izklāstīs gan RTU lektori, gan pazīstamu uzņēmumu pārstāvji.
RTU Studiju daļas vadītāja J. Priede komentē: «Ar katru gadu studenti kļūst arvien prasīgāki pret augstākās izglītības saturu un kvalitāti. Apziņa, ka ar ekonomiku un uzņēmējdarbību saistītās zināšanas ir vitāli nepieciešamas, lai turpmāk veiksmīgi darbotos biznesa vidē, ir bijusi kā dzinējspēks kluba dibināšanai Karjeras centra paspārnē. Prieks, ka iniciatīva par šāda kluba izveidi nākusi tieši no studentiem un kas vēl svarīgāk – no inženierzinātņu studentiem. Zināšanu nekad nevar būt par daudz, un šī ir vēl viena lieliska iespēja iegūt papildu zināšanu bagāžu pilnīgi bez maksas.» Continue reading “Piesakies pirmajam RTU Biznesa interešu klubam «Portfelis»”