Mainīta stipendiju piešķiršanas kārtība

Student, informējam, ka:
• Sakarā ar 2009. gada 21. decembrī RTU Senāta pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā,
un
• Izmaiņām dokumentu sarakstā, kas nepieciešami, lai apliecinātu atbilstību kādai no četrām sociālajām kategorijām,
ir mainīta kārtībā, kādā studenti var pieteikties uz stipendiju pēc sociālajiem kritērijiem.

Continue reading “Mainīta stipendiju piešķiršanas kārtība”