“Caur IT Aci”- Līdz konkursa darbu iesūtīšanas beigām palika tikai 1 diena!

Visi RTU studējošie sarosās!

Tiek atklāts konkurss „DITF šķērsgriezumā” ietvaros. Ikvienam studējošajam tiek dota iespēja demonstrēt ne tikai savas prasmes fotogrāfiju un īsfilmu radīšanā, bet arī fantāzijas lidojumu, ļaujot idejām atspoguļoties datorizēti apstrādātos darbos. Vislabākās fotogrāfijas un īsfilmas tiks pienācīgi apbalvotas, un būs iespēja savā īpašumā iegūt arī īpašās DITF specbalvas!

Konkursa noteikumi:

Kas: Tiek gaidītas fotogrāfijas A3 vai A4 – gan digitālās, gan ar datorgrafiku apstrādātās- un īsfilmas wmv formātā, garumā līdz 10 min.
Ar ko: Fotokameru, videokameru, attēlu apstrādes programmām un savu grandiozo ideju virpuli.
Par ko:

 1. Students Šķērsgriezumā;
 2. DITF caur paaudzēm;
 3. Mana pele neēd sieru;
 4. Pilsētas sirdspuksti;

Kad: No 2011. gada 1. februāra līdz 2011. gada 1. aprīlim plkst. 23.59;

Kur: nosūtot darbu uz e-pasta adresi caurITaci@ditfi.lv vai iesniedzot to DITF SP Meža ielā 1/3 – 205;

Galvenais:

 1. Piedalīties drīkst jebkurš RTU students, izņemot organizatorus;
 2. Darbi tiks ievietoti http://www.draugiem.lv/ditfi/ , kur no 2011. gada 3. aprīļa līdz 2011. gada 10. aprīļa plkst. 23:29 notiks balsošana par studentu simpātijas darbu;
 3. Foto materiālus drīkst iesniegt gan digitālā, gan arī fiziskā formātā ar neierobežotu darbu skaitu, taču var tikt apbalvots tikai VIENS no visiem iesūtītajiem;
 4. Īsfilmas var tikt iesūtītas par jebkuru tēmu, bet specbalvu iegūs tā īsfilma, kura būs vistuvāk saistīta ar IT nozari;
 5. Iesniegtajiem darbiem jābūt oriģināldarbiem un tapušiem ne ātrāk kā 12 mēnešus jeb 365 dienas pirms konkursa izsludināšanas datuma (2011. gada 1. februāra).
 6. Iesniegtie darbi nedrīkst būt piedalījušies iepriekšējā gada fotokonkursā „Caur IT aci”.
 7. Darbi nedrīkst būt pornogrāfiska, vardarbīga un rasu naidu kurinoša, kā arī pret pastāvošo valsts iekārtu vērsta rakstura vai politisko reklāmu saturoši.
 8. Konkursā tiek pieņemtas gan ar grafiskiem redaktoriem (piemēram, Photoshop) apstrādātas, gan neapstrādātas fotogrāfijas, kuras tiks vērtētas divās atsevišķās kategorijās.
 9. Atsevišķā kategorijā tiks vērtētas arī  īsfilmas;
 10. DITF SP ir tiesīgi pēc konkursa izmantot iesūtītos darbus, ievietojot tos mājaslapā, izliekot izstādēs un tie tiks publicēti interneta vietnē Draugiem.lv. Labākie darbi tiks izstādīti RTU DITF;

Sīkāku informāciju meklē konkursa nolikumā. Jautājumus droši uzdod, rakstot uz e-pastu cautITaci@ditfi.lv.

Atceries iesniegtajiem darbiem pievienot savu vārdu, uzvārdu, fakultāti, kursu un grupu, studenta apliecības numuru, kā arī kontaktinformāciju!