Topošajiem inženieriem piedāvā bezmaksas neformālo biznesa izglītību

Lai tehnisko specialitāšu studenti gūtu uzņēmējdarbības un vadīšanas praktiskās un teorētiskās zināšanas, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras centrs organizē biznesa interešu klubu «Portfelis», kura dalībniekiem ir iespēja gada garumā bez maksas piedalīties atzītu uzņēmēju vadītās lekcijās un praktiskajās nodarbībās.

 

2012. gadā «Portfeļa» lekcijās piedalīsies un pieredzē dalīsies pārstāvji no tādiem uzņēmumiem kā AS «Swedbank», «NordicTraningInternational»,SIA «Lāči», SIA «CitrusSolutions», Biznesa augstskola «Turība», SIA «Me&Media»,VAS «Latvijas Hipotēku un zemes banka», kompānija «GFK Baltic», SIA «Baltikums», Vides risinājumu institūts, biedrība «ZINIS», biedrība «Līdere», Māra Millera studija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Jauno uzņēmēju centrs, Rīgas skolēnu dome, kā arī RTU.

 

Biznesa interešu kluba «Portfelis» lekciju tematika ir plaša: gan sociālām tēmām veltīta – tādām kā motivācija, līderprasmes, laika plānošana, stresa vadība, darbs komandā, prezentēšanas un uzstāšanās prasmes; gan ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām veltīta – biznesa plāna veidošanai, projektu vadībai, finanšu plānošanai, nodokļiem, produktu virzīšanai tirgū, personāla vadībaiu.c.

 

Biznesa interešu klubs «Portfelis» RTU darbosies jau trešo gadu. Pagājušajā gadā bija vērojama liela studentu interese – dalībai biznesa interešu klubā tika saņemti vairāk nekā 90 pieteikumi.

 

Kā atzīst Biznesa interešu kluba «Portfelis» biedrs Transporta un mašīnzinībufalultātes, programmas Automobiļu transports maģistrantūras 1. kursa students  Toms Kalvāns, kurš pēc sekmīgas dalības «Portfeļa» nodarbībās plāno iestāties arī RTU Studentu biznesa inkubatorā un sākt savu biznesu: ««Portfelis» – tās ir iespējas, kuru izmantošana sniedz vēl lielākas iespējas. Tā ir lieliska vide panākumu gūšanai!»

 

RTU Karjeras centrs izsludinājis pieteikšanos dalībai Biznesa interešu klubā «Portfelis». Pieteikšanās notiek līdz 2012.gada 21.janvārim. Lai pieteiktos, studenti aicināti sūtīt motivācijas vēstuli un pēdējā semestra sekmju izrakstu uz karjera@rtu.lv. Biznesa interešu kluba «Portfelis» rindās tiks uzņemti 50 motivētākie studenti.
Ar biznesa interešu kluba «Portfelis» nolikumu un apmācības plānu var iepazīties šeit