Piektdien, 23.novembrī studenti rīko akciju “PASTAIGA 2012″

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, kura apvieno Latvijā akreditētas mākslas augstskolas – Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, apzinoties mākslas augstskolu misiju un apzinoties augstākās izglītības izšķirošo nozīmi Latvijas valsts veidošanā, kā arī vēlēties atgādināt par sabiedrības, tai skaitā nozares pārstāvju, būtisko līdzdalību augstākās izglītības politikas jautājumu risināšanā, 23. novembrī rīko akciju „Pastaiga 2012”.

Ņemot vērā to, ka Latvijas augstākās izglītības politikas jomā šobrīd ir iestājusies krīze, kura jau trīs mēnešu laikā var pāraugt katastrofā, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijas studentu asociācijas, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas augstskolu senātu un studējošo pašpārvalžu paustais viedoklis joprojām netiek ņemts vērā, akcijas „Pastaiga 2012” laikā ir paredzēts apstaigāt Latvijas Republikas varas centrus – Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Latvijas Republikas Saeimu – iesniedzot šajos varas centros Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas augstskolu apvienotās Senātu sēdes kopējo paziņojumu un vienlaikus atgādinot par visu labas gribas politiķu un valdību veidojošu politisko partiju kopējo atbildību par Latvijas augstākās izglītības nākotni, aicinot atteikties no šobrīd valdošā bīstamā politiskā stereotipa, ka nozaru ministrijas top par partiju, vai pat bezpartejisku ministru, feodālajiem lēņiem. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa haotisko darbību, augstākās izglītības reformu plāna trūkumu, kuru beidzot pats ministrs ir apliecinājis ar paziņojumu, ka tikai tagad sāks izstrādāt „plāna birokrātisko versiju”, kā arī bīstamo nevēlēšanos veidot dialogu ar nozari pārstāvošām institūcijām, augstskolām un studējošajiem, paužam pārliecību, ka turpmāka Roberta Ķīļa kunga atrašanās Izglītības un zinātnes ministra amatā vairs nevar nodrošināt kvalitatīvi plānotu un vadītu reformu procesu un ir nepieciešama viņa nomaiņu ar cilvēku, kuram būtu pienācīga kompetence augstākās izglītības un zinātnes jomā un nepieciešamās pārmaiņu vadības prasmes.

Latvijas Mākslas augstskolas apzinās, ka Latvijas augstākās izglītības sistēmā ir nepieciešamas kvalitatīvas izmaiņas studentu interesēs. Visos mūsu valsts attīstības posmos mākslas augstskolas savā darbībā ir atbalstījušas un turpina veicināt tādas reformas, kas atbilst un nodrošina Latvijas valsts, valodas, nacionālās identitātes, kultūras un mākslas saglabāšanu un attīstību. Latvijas Mākslas augstskolas piedāvā savu palīdzību visu līmeņu kultūrizglītības politikas izstrādei.


Pulcējamies „Pastaigai 2012” Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā plkst. 11:00.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija apvieno Latvijā akreditētas mākslas augstskolas – Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Latvijas Mākslas augstskolu asociācija mērķi ir: sekmēt Latvijas mākslas augstskolu darbību; veicināt augstākās izglītības mākslās attīstību, kā arī mākslas vēstures un citu ar mākslām saistīto zinātņu nozaru attīstību; veicināt Latvijas mākslas augstskolu sadarbību un kopējo pasākumu organizēšanu; pārstāvēt Latvijas mākslas augstskolas Latvijā un ārvalstīs, valstiskās un nevalstiskās institūcijās.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija darbojas saskaņā ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas statūtiem.