Tiks izsludināts vasaras prakšu konkurss “Labā prakse” studentiem

Jau ceturto pavasari notiek Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) un Hipotēku bankas rīkotais vasaras prakšu konkurss studentiem “Labā
prakse”, kurā RTU un LLU studenti sacentīsies par iespēju iziet mēnesi ilgu praksi kādā no
vadošajiem uzņēmumiem un saņemt stipendiju.

Ceturtdien, 19.aprīlī plkst. 13:00, Kaļķu ielā 1, RTU 119. telpā notiks vasaras prakšu
konkursa izsludināšanas pasākums, kurā piedalīsies RTU mācību prorektors Uldis Sukovskis,
LLU mācību prorektors Arnis Mugurēvičs un Hipotēku bankas valdes locekle Baiba Brigmane,
kā arī studenti un uzņēmēji. Pasākumā tiks sniegta informācija par konkursa norisi, savā pieredzē
dalīsies uzņēmēji, kas prakses vietas ir piedāvājuši iepriekšējos gados, un studenti, kas jau
izmantojuši “Labās prakses” iespējas pērn. Pasākuma laikā tiks parakstīts konkursa nolikums.

Konkursa “Labā prakse” mērķis ir popularizēt inženierzinātnes un veicināt studentu
ieinteresētību un zināšanas izvēlētajā studiju jomā. Šā gada konkursam RTU un LLU studenti
varēs pieteikties no 19.aprīļa līdz 25.maijam, iesniedzot projekta darbu. Konkursa uzvarētāji
varēs iziet vienu mēnesi ilgu praksi kādā no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī saņemt
150 latu lielu stipendiju, ko nodrošinās Hipotēku banka. Kopumā tiks sarūpētas 34 prakses vietas
– 25 RTU studentiem un deviņas LLU studentiem.

Prakses vietas šogad nodrošināja uzņēmumi AS «SAF Tehnika», SIA «Dendrolight
Latvija», SIA «Eko mājas», AS «Dzintars», SIA «NOOK Ltd.», LU Cietvielu fizikas
institūts, SIA «Izoterms», AAS «Balta», SIA „Hipolīzings”, profektēšanas birojs „Kārlis”,
VAS „Hipotēku un zemes banka, SIA «Peruza» u.c. Projektu konkursu „Labā prakse” organizē
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu
parlaments” un nodibinājums „RTU Attīstības fonds”.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Līva Asere
RTU Studentu parlaments
„Labās prakses” projekta vadītāja
Tālr.: 2 9127125
liva.asere@rtusp.lv

Santa Kaijaka
VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.67774224, 22029777
santa.kaijaka@hipo.lv

Sandra Grigorjeva
Latvijas Lauksaimnicības universitāte
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālr: 26369054
sandra.grigorjeva@llu.lv