RTU Studentu parlamenta valdes vēlēšanas

Hei, student! Šonedēļ RTU Studentu parlamentā tiks vēlēta jauna valde, kas turpmāk
pārstāvēs visus RTU studentus, aizstāvēs RTU studentu viedokli dažādos ar augstāko
izglītību saistītos jautājumos, kā arī rūpēsies par kvalitatīvām ārpusstudiju aktivitātēm. Arī
Tev ir iespēja piedalīties šajās vēlēšanās, kandidātiem uzdodot sev interesējošus jautājumus,
kā arī izsakot skaļi savu viedokli par viņiem.

RTU SP vēlēšanas norisināsies RTU SP
kopsapulces laikā, piektdien, 27.aprīlī no plkst. 14:00 Āzenes ielā 12, 105.auditorijā.

Vēlēšanas norisināsies uz visu 9 nodaļu vadītāju amatiem. Prezidents šogad netiks vēlēts, jo
esošais RTU SP vadītājs tika ievēlēts pagājušā gada vēlēšanas un prezidentu vēl uz 2 gadiem.
Kopsapulcē tiks runāts arī par iepriekšējās valdes paveikto, RTU SP Revīzijas komisija
prezentēs savākto un izanalizēto informāciju par RTU SP darbību, kurā ir apkopots arī Tavs
viedoklis, kā arī RTU SP prezidents prezentēs aktuālo informāciju par kopmītnēm, kā arī citus
jaunumus. Šeit ir pieejama RTU SP kopsapulces dienaskārtība [http://rtusp.rtu.lv/wp-content/
uploads/89-04,12_vel_%20kops%20(1).pdf].

RTU Studentu parlaments jeb RTU SP ir draudzīga un tradīcijām bagāta studentu
organizācija – Latvijas viena no vecākajām un spēcīgākajām studentu pašpārvaldēm, kas
dibināta 1992.gada 23.aprīlī. Studentu parlaments apvieno visu RTU fakultāšu un filiāļu
pašpārvaldes un pārstāv studentus RTU lēmējinstitūcijās, nodarbojas ar studiju kvalitātes,
vides uzlabošanu, kā arī organizē dažādus pasākumus.
Studentu parlamenta lēmējinstitūcija ir RTU SP kopsapulce, kurā darbojas 45 studenti no
visām fakultātēm un filiālēm. Delegātu skaits no katras fakultātes ir proporcionāli rēķināts
studentu skaitam katrā fakultātē, jo šie RTU SP biedri pārstāv savu studentu intereses.

Student, esi aktīvs un iepazīsti RTU SP valdes kandidātus, vērtē tos un izsaki savu viedokli!

Tiekamies!
Tavs RTU Studentu parlaments