RTU intranets meklē vārdu

RTU intranets meklē vārduRTU intranets meklē vārdu un krustvecākus! Aicinām piedalīties konkursā par labāko nosaukumu jaunā RTU portāla slēgtajai daļai.

Plānots, ka RTU portāla slēgtā daļa sāks darboties septembrī, jauno studiju gadu sākot. Tajā RTU studenti, mācībspēki un administrācija, izmantojot lietotājvārdu un paroli, varēs piekļūt savam e-pastam, iepazīties ar RTU normatīvajiem dokumentiem un resursu plānošanas sistēmu. Studenti portālā atradīs studiju informāciju (pamatdatus, personas datus, rīkojumu vēsturi, ziņas par rēķiniem un maksājumiem). RTU darbiniekiem būs pieejama personas informācija no RTU kadru sistēmas (personas dati, informācija par kvalifikāciju, līgumiem). Atsevišķā sadaļā būs e-studiju sistēma (mācību kursi ar pasniedzēju publicētiem mācību materiāliem, aktualitātēm, mājas darbiem, diskusiju telpu).

Portāla slēgtās daļas nosaukumam jābūt labskanīgam, tam iespējami skaidri jānorāda, ka šī daļa ir pieejama tikai autorizētiem lietotājiem. Nosaukumu vērtēšanā tiks ņemta vērā idejas oriģinalitāte un nosaukuma atbilstība portāla saturam.

Konkursa uzvarētājs, kura izdomātais nosaukums kļūs par RTU portāla vārdu, balvā iegūs Ls 100,-. Pārējie trīs labāko nosaukumu autori saņems pārsteiguma balvas.

Portāla nosaukumu priekšlikumi jāiesniedz līdz 20. jūnijam, nosūtot piedāvāto nosaukumu, tā autora vārdu, uzvārdu, fakultāti, kursu, un kontaktinformāciju: adresi, e-pastu, tālruni, uz e-pasta adresi: evita.serjogina@rtu.lv.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2. jūlijā.

RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību departaments