Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.

Katru gadu Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē „Inženieru dienu” ietvaros notiek starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.” Tas mērķis ir dot iespēju studentiem popularizēt savus pētījumus un ar tiem iepazīstināt plašāku publiku. Zinātniski raksti tiek publicēti konference zinātnisko rakstu krājumā.

Informācijas tehnoloģiju tēmas:

  • Mākslīgā intelekta metodes
  • Neironu tīkli un to pielietojumi
  • Intelektuālās lēmumu pieņemšanas sistēmas
  • Datoru un multimediju tehnoloģijas izglītībā
  • Modelēšanas un imitācijas metožu pielietojumi
  • Informācijas tehnoloģijas attīstības problēmas un perspektīvas
  • Mehatronikas sekcija

Vairāk informācijas: http://cvt.ru.lv/