Studentiem jautā par diskrimināciju un ksenofobiju Latvijā

SSVL_0013Ņemot vērā pieaugošo ārzemju studentu īpatsvaru Latvijas augstākajā izglītībā, Rīgas Tehniskās universitātes Studentu Parlaments 2013.gadā uzsācis un 2014.gadā turpina pētījumu par ksenofobiju un diskrimināciju Latvijas augstskolās projekta „Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana” ietvaros. Pētījuma mērķis ir noskaidrot problēmsituācijas, ar kurām studenti saskarās Latvijas augstkolās, studējot multikulturālā vidē, un kā tas Continue reading “Studentiem jautā par diskrimināciju un ksenofobiju Latvijā”

Tuvojas februāris un līdz ar to arī sociālais projekts „Mīlestības svētki”.

MS_Donoru dienasJau devīto gadu pēc kārtas Latvijas augstskolas apvienojas kopīgā sociālā projektā „Mīlestības svētki”, kas tiek rīkots ar mērķi, palīdzēt nelaimē nonākušajiem ziedojot asinis. Katrs jaunietis, kurš ziedos asinis kādā no projekta Donoru dienām, iegūs brīvbiļeti uz noslēguma pasākuma 1.daļu Līvu Akvaparkā 27.februārī.

„Pagājušajā gadā ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asinīm, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz palielinājies, savukārt asins ziedošanas reižu skaits samazinājies,” stāsta Valsts asinsdonoru centra Donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaveniece. „Lai mēs spētu ārstniecības iestādes nodrošināt ar nepieciešamajiem asins komponentiem, būtiski donoru kustībā iesaistīt arvien jaunus cilvēkus. „Mīlestības svētkos” ceram uz studentu atsaucību! Īpašs prieks mums būs par tiem donoriem, kurus šis projekts pamudinās asinis ziedot pirmo reizi,” teica T.Kļaveniece. Continue reading “Tuvojas februāris un līdz ar to arī sociālais projekts „Mīlestības svētki”.”