Studentiem jautā par diskrimināciju un ksenofobiju Latvijā

SSVL_0013Ņemot vērā pieaugošo ārzemju studentu īpatsvaru Latvijas augstākajā izglītībā, Rīgas Tehniskās universitātes Studentu Parlaments 2013.gadā uzsācis un 2014.gadā turpina pētījumu par ksenofobiju un diskrimināciju Latvijas augstskolās projekta „Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana” ietvaros. Pētījuma mērķis ir noskaidrot problēmsituācijas, ar kurām studenti saskarās Latvijas augstkolās, studējot multikulturālā vidē, un kā tas ietekmē izglītības kvalitāti.

„Latviešu studenti ir visai pretīmnākoši  – saprot un respektē ārzemju studentus. Tiesa, ārzemju studentu skaits aug ļoti ātri un aizvien biežāk parādās situācijas, kurās viens otru vienkārši nesaprotam. Būtu jāizprot šīs situācijas un to iemesli, lai ikdienā varētu rast tām vienkāršākus, taču konstruktīvus risinājumus,” tā projekta aktualitāti skaidro Kaspars Salenieks, projekta speciālists darbā ar latviešu studentiem.

Anketēšana notiek divās plūsmās: latviešu studentu tiek aptaujāti par ārzemju studentiem un viņu saskarsmes pieredzi, kā arī tiek noskaidrotas ārzemju studentu problēmas, sastrādājoties ar latviešu studentiem. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks izstrādāti risinājumi un veidotas pozīcijas un politikas plānošanas dokumenti kopā ar Latvijas Studentu apvienību, lai sekmētu savstārpēju integrāciju caur studentu organizācijām un augstskolām.

Pieeja anketai ŠEIT.

Projekta mērķis ir mazināt diskrimināciju un aizspriedumus Latvijas studentu vidū pret studentiem ar krasi atšķirīgiem reliģiskiem uzskatiem, kultūras paražām un dzīves uztveres īpatnībām, kā arī veicināt šo, pamatā ārpus Eiropas esošo valstu, studentu līdzdalību Latvijas studentu organizācijās.

Projektu organizē biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu Parlaments”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, un Latvijas valsts. Projekta partneris ir Latvijas Studentu apvienība, sadarbības partneris – LR Kultūras ministrija. Pētījuma konsultants – GfK Custom Research Baltic.

Projekta informatīvā lapa: http://rtusp.rtu.lv/ssvl/.

Informatīvās mājaslapas: http://www.sif.lv/,  http://eeagrants.lv/ un http://eeagrants.org/.

Papildinformācija:

Danuta Jasmane

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: danuta.jasmane@rtusp.lv

Tālr.: + 371 29103079

@SSVL_projekts