Mākslīgā intelekta fonda konkurss

Lai veicinātu Latvijas zinātnes, izglītības un ražošanas attīstību un paaugstinātu Latvijas valsts konkurētspēju datorzinātņu, robotikas, mākslīgā intelekta un ar to saistīto inovāciju jomā ir izveidots privāti finansēts Mākslīgā intelekta fonds. Viens no tā mērķiem ir attīstīt pētījumus, kas var novest pie modernu datorrīku izveides, kas palīdzētu Latvijā izveidot un nostiprināt uz zinātniskiem pamatiem balstītu rūpniecību atbilstošajā jomā. Saskaņā ar saviem mērķiem, Mākslīgā intelekta fonds izsludina konkursu studentiem.  Continue reading “Mākslīgā intelekta fonda konkurss”