Microsoft konkurss Latvijas studentu pašpārvaldēm

Microsoft aicina Latvijas augstskolu jauniešus piedalīties starptautiskā konkursā Imagine Cup. Lai veicinātu Latvijas aktīvu pārstāvniecību šajā konkursā, aicinām augstskolu fakultāšu pašpārvaldes aktīvi iesaistīties konkursa popularizēšanā.

Labākajai pašpārvaldei balvā Xbox un Kinect spēļu konsole (vismaz 300 reģistrēto dalībnieku); Otrajai vietai – 1500 USD fakultātes studentu pasākumu organizēšanai (vismaz 200 reģistrēto dalībnieku); Trešajai vietai – 1000 USD fakultātes studentu pasākumu organizēšanai (vismaz 100 reģistrēto dalībnieku). Continue reading “Microsoft konkurss Latvijas studentu pašpārvaldēm”